OVER ONS

Oorsprong
InforDB leverde in de eerste jaren van haar bestaan slechts één dienst en dat was Database Administration bij enkele grote banken en andere grote spelers in de markt. Enkele jaren later is hier om aan de steeds groeiende vraag te kunnen voldoen website- en app ontwikkeling aan toegevoegd. Vanaf het moment dat er ook grafische vormgevers aan het team toegevoegd zijn is in 2014 Wabbes Media & Design in het leven geroepen, een reclamebureau in de breedste zin van het woord.

Visie
Klanten vormen de belangrijkste succesfactor voor iedere organisatie. Het product of de dienst die u levert is van levensbelang voor het behouden of werven van klanten. Hoe bereikt u echter die doelgroep die baat zou hebben of geïnteresseerd is in uw product of dienst? En hoe ondersteunt u uw huidige klantenbestand optimaal? Wabbes Media & Design is gespecialiseerd om aantrekkelijke en doeltreffende reclame te maken, zodat u in staat bent om uw doelen te bereiken. En dat voor een eerlijke prijs.

Werkwijze
Wilt u weten hoe marketing, internet en automatisering bij kunnen dragen aan het bereiken van nieuwe klanten? Ons eerste bezoek is dan ook altijd vrijblijvend en gratis. Tijdens dit bezoek bekijken we samen met u of een of meer van onze diensten nuttig voor uw bedrijf kunnen zijn en op welke manier deze dan toegepast kunnen worden.

Na dit bezoek zal een eventueel adviesrapport en een offerte opgesteld worden met daarin de kosten van de aanpak. Dit is geheel gratis en u bent uiteraard vrij in uw keuze of en op welke manier u verder wenst te gaan.

Indien u akkoord gaat met deze offerte dan stellen wij in overleg met u een plan van aanpak op waarin beschreven is hoe we de dienst zullen uitvoeren en aan welke eisen het eindresultaat zal voldoen.

Nadat dit plan van aanpak wordt goedgekeurd, beginnen wij met de daadwerkelijke uitvoering van de dienst en leveren we deze aan de hand van het goedgekeurde plan van aanpak op.